Exmil Oy louhii kokonaisedullisesti

Toimitusvarmuudella on usein suoraan rahalla mitattava merkitys: Mikäli aikataulu alkaa pettää jo louhinnan kohdalla, on selvää, että koko hankkeen aikataulu on vaarassa.

Emme välttämättä aina ole halvin vaihtoehto. On kuitenkin hyvä muistaa, että pelkkä euromääräinen hinta ei ratkaise kokonaistaloudellisuutta. Esimerkiksi sopiva lohkarekoko tai työkohteen pienempi jälkisiivous ovat tekijöitä, joiden hyödyt ovat asiantuntijoille tuttuja.

Hallitusti, laadukkaasti ja täsmällisesti tehty työ on lopulta myös kokonaiskustannuksiltaan edullisin.