Exmil Oy louhii vastuullisesti

Tärkein päämäärämme on tehdä työt turvallisesti, ihmiset ja ympäristö huomioiden.

Osaamme ja haluamme ottaa huomioon työkohteessa ja sen naapurustossa olevat herkät laitteet sekä rakenteet. Suunnittelemme ja toteutamme jokaisen kohteen siten, ettei pölystä, sinkoumasta tai tärinästä aiheudu vahinkoa.

Turvallisuudesta tai säädösten noudattamisesta emme suostu tinkimään! Räjähteiden varastoinnissa ja työmaasäilytyksessä toimimme turvallisella ja määräysten mukaisella tavalla. Räjähdekuljetukset teemme EX-hyväksytyllä, korkealaatuisella kalustolla.

Pidämme työkohteen siistinä ja huolehdimme työssä syntyvien jätteiden lajittelusta asianmukaisesti. Ympäristövastuumme näkyy mm. räjähdevalinnoissa.