Louhintatyön tilaamisesta

Kustannusarvio tai tarjous:
Suhtaudumme kaikkiin töihin yhtä vakavasti. Meillä ei ole ”pikkuhommia”, joille nyrpistäisimme nenää, joten olipa tarve suuri tai pieni, aina kannattaa kysyä!
Teemme työstä aina kustannusarvion tai urakkatarjouksen. Yleensä edullisin tapa on teettää louhinta tuntityönä, jolloin puhutaan kustannusarviosta. Tuntityön kustannusarvio on useimmiten varsin paikkansapitävä. On myös syytä kumota myytti toteutusmuotojen nopeuserosta: Sekä tunti- että urakkatyössä louhinta etenee samaa vauhtia, joten siinäkään mielessä tuntityötä ei kannata arastella.
Tuntityön etuna on, että tilaaja maksaa vain tehdystä työstä. Urakkatyön hinnoitteluun joudutaan sisällyttämään yllätysten varalta riskivaraus, jota tuntityössä ei tarvita. Urakkahinnoittelu soveltuukin paremmin suuriin kohteisiin, joissa olosuhteista johtuvat hyödyt ja vastoinkäymiset tasaantuvat työn aikana. Etuna tietysti on tarkka tieto tulevista kustannuksista.

Työmaakäynti:
Emme yleensä tee kustannusarviota tai urakkatarjousta kohteesta, jota emme ole nähneet. Työmaakäynnin yhteydessä saamme perusteet suunnitelmille. Samalla tarkastelemme, mikä olisi asiakkaan kannalta edullisin tapa saavuttaa haluttu tulos. Kuitenkin joskus kohde on niin yksiselitteinen, että työmaakäynnistä voidaan luopua. Tällöin on kohteesta oltava hyvät kuvat ja luotettavat mitat.

Ennen louhintaa:
Räjäytystyöstä on tehtävä Ilmoitus poliisille vähintään viikkoa ennen aiottua räjäytystyötä. Pakottavassa hätätapauksessa ilmoitusajasta voidaan joskus neuvotella, mutta ilmoitus on silti aina tehtävä. Me hoidamme ilmoituksen asiakkaan puolesta.

Asutulla alueella työkohteen lähiympäristössä on tehtävä rakennuskatselmuksia. Usein tätä pidetääm hankalana velvollisuutena ja tarpeettomana kustannuksena, mutta on hyvä muistaa, että kyse on myös työn tilaajan oikeusturvasta. Mitä suurempi työkohde tai mitä ahtaampi paikka, sitä suurempi on katselmoitavien rakennusten ja rakenteiden määrä. Katselmukset on tilattava hyvissä ajoin ennen louhintaa, jotta ne ehditään tehdä, ja jotta niistä saatuja tietoja voidaan hyödyntää turvallisen ja taloudellisen louhinnan suunnittelussa. Kaksi viikkoa ennen louhintaa tehty tilaus riittää normaalisti pienillä työmailla. Katselmukset ja tärinämittaukset hoituvat vaivattomasti Exmil Oy:n luotettavien yhteistyökumppaneiden kautta.

Työmaalle tulee räjäytystöiden ajaksi varata riittävän tehokas kaivinkone painopeitteiden nostamiseen eli täkkäämiseen. Kone kannattaa varata hyvissä ajoin, ettei työn aloittaminen viivästy.

Mitä työhön sisältyy?
Teemme työn asiakkaan tarpeiden mukaan. Tyypillisesti hoidamme alusta loppuun louhintaan kuuluvan porauksen ja panostamisen. Joskus asiakkaalle sopii parhaiten, että teemme pelkän panostus- ja räjäytystyön valmiisiin reikiin, mutta tällöin tarvitsemme varmuuden siitä, että poraus on tehty haluamallamme tavalla.

Työhön sisältyy aina kohteen huolellinen suunnittelu ja dokumentointi sekä tarvittavat viranomaisilmoitukset. Tarvittaessa kauttamme järjestyvät myös kaivu- ja maansiirtotyöt, mikä onkin usein kätevä ja lisäksi varsin edullinen menettely.